Saneringsarbeten av vatten-, spill- och dagvattenledningar på Lindvägen i Hultsfred

Karta arbetsområde Lindvägen

Under perioden 26 september till 19 oktober kommer VA-sanering att utföras på Lindvägen i Hultsfred för att ledningsnätet är gammalt.

Detta arbete innebär bland annat att framkomligheten kommer att bli begränsad.

  • Alla schakter som utförs kommer ta hela vägbredden. Vägen blir helt avstängd en sträcka i taget.
  • Vissa fastigheter kommer tillfälligt få andra tillfartsmöjligheter, eller alternativt får ställa bilen någon annanstans. De som det berör blir muntligen informerade.
  • Det kommer bli störningar gällande sophämtning och postgång.
  • Vattnet kommer att vara avstängt mellan klockan 8-15 vardagar för att arbetet ska kunna utföras.

Frågor
Jens Pettersson
jens.pettersson@osk.hultsfred.se
0495-24 07 08

Hans Karlsson
hans.karlsson@osk.hultsfred.se
0495-24 07 26