Saneringsarbeten av vatten-, spilledningar vid Sibyllagrillen Aspedalsgatan 1A och ett körfält i Norra Oskarsgatan.

VA-saneringen genomförs för att komma till rätta med ökade underhållsproblem samt att ledningsnätet är åldersdigert. När arbetet är klart finns det säkra ledningar i marken.

Den information vi har i dagsläget är:
– Alla schakter som utförs kommer inte ta hela vägbredden i anspråk. Det medför att vägen blir körbar men att ett körfält är avstängt. (hur lång sträcka beror på hur vi kan planera arbetet). Det innebär att vissa fastigheter tillfälligt kommer få andra tillfartsmöjligheter där det går alternativt får ställa bilen någon annanstans. Detaljerad info om detta ges löpande från oss på plats för att hitta den bästa lösningen för varje fastighetsägare.
– Det kommer bli störningar gällande sophämtning och postgång.
– Vattnet kommer att stängas av i samråd med fastighetsägaren om så behövs.

Frågor
Har ni några frågor om projektet är ni välkomna att höra av er. Enklast är att nå oss på e-post, så svarar vi så snart vi kan.
Jens Pettersson jens.pettersson@osk.hultsfred.se 0495-240708
Hans Karlsson hans.karlsson@osk.hultsfred.se 0495-240726