Solcellskväll i Släthult, Berga

Visning av växelriktareVisning av växelriktareFoto: Christoffer Johansson
Platshållare för bildspel

Energi- och klimatrådgivningen i samarbete med Mittpunkt Högsby anordnade den 5 maj ett studiebesök hos Birger Eskilsson som i nästan ett år har producerat sin egen el med hjälp solceller. Det blev inte en dag som var optimal för att visa upp en solenergianläggning. Regnovädret började på eftermiddagen och ville inte ge med sig. Ändå var det drygt 50 intresserade personer som, beväpnade med paraply och stövlar, hade hittat ut till Släthult utanför Berga denna tisdagskväll.

Den 66 m2 stora anläggningen består av 40 paneler av typen monokristallin och har en maxeffekt på 10,6 kW. Trots att placeringen inte är helt optimal då byggnaden är vriden 15° mot sydost och det finns träd som skuggar under vissa tider har systemet ändå en effektutnyttjandegrad på 91 %. Med 975 soltimmar om året räknar han med att kunna producera ungefär 9 400 kWh/år. Anläggningen installerades den 4 juni 2014 och har fram till och med april producerat totalt 8382 kWh. Av dessa har Birger använt 1 800 kWh el själv och alltså kunnat sälja 6 600 kWh. Nyckelfärdigt kostade anläggningen 175 000 kr inkl. moms. Dessutom beviljades 49 000 kr i det statliga investeringsstödet. Total kostnad blev alltså 126 000 kr. Beräknad återbetalningstid är 10 – 15 år.

Birger berättade om sin anläggning och hur tankarna gick innan han bestämde sig för att investera. Bland annat hade han varit på företaget Egen Els demonstrationsanläggning i Katrineholm.

Han visade upp och förklarade hur han växelriktaren fungerade och att han hade delat upp panelerna i fyra sektioner för att kunna fortsätta produktionen även om träden skulle skymma solen på någon del. Det blev en intressant diskussion med många kluriga frågor.

Det dåliga vädret till trots hade anläggningen ändå producerat 21,7 kWh under dagen.