Solcellsstöd (el)

Mobila solceller

Stödet riktar sig till alla som vill producera el själva. Det kan vara till exempel privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Från den 1 januari 2015 ligger nivåerna för investeringsstödet på maximalt 30 % till företag och högst 20 % till övriga

Det finns ett tak för stödet på 1,2 miljoner kronor per system. De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Hur söker man?

Ansökan om stöd görs till Länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd.

Observera att stödet är rambegränsat till 210 miljoner kronor för perioden 2013 till 2016. Det innebär att det bara kan ges så långt de avsatta pengarna räcker.

Ansökningarna placeras i ett kösystem och behandlas i turordning.

För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 %.

Ansökan och mer information hittar du på Länsstyrelsen Kalmar län.

Skattereduktion från 1 januari 2015

Från och med 1 januari 2015 kan mikropruducenter av förnybar el få skattereduktion för den el som matas in på elnätet. Reduktionen är 60 öre/kWh om man uppfyller vissa krav.

 Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats.