Stab och kontor

Här hittar du kontaktuppgifterna till personalen inom staben.

Observera att felanmälan ska lämnas via telefon 0495-24 18 50 eller felanmälansformuläret för att den ska komma till tjänstgörande personal.

Stab

Agneta Svensson

Assistent
Kontor

Lena Carlsson

Assistent
Kontor

Ulla Nilsson

Assistent
Kontor

Kontor

HP Rolstad

Hans-Petter Rolstad

Koordinator
Fastighet
Kontor

Jan Robertsson

Skogsförvaltare
ÖSK
Mikael Pettersson

Mikael Pettersson

Avdelningschef Fastighet
Fastighet
Stab
Mirela Mustic Sarhatlic

Mirela Mustic Sarhatlic

Fastighetsingenjör
Fastighet
Kontor
Elin Svensson

Elin Svensson

Renhållningsingenjör
VA/Renhållning
Kontor
Birger Nilsson

Birger Nilsson

Fastighetsingenjör
Fastighet
Kontor
Avdelningschef Fastighet

Nicklas Holmquist

Fastighetsingenjör
Fastighet
Kontor

Amanda Wassberger

Gatuingenjör
Gata/Park
Kontor
Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsingenjör
Fastighet
Kontor