Start för uppfräschning av Hagadalsparken

HagadalsparkenAnna Karlsson, projektingenjör, och Simon Råsbacken, projektstöd, vid platsen där den nya dammen precis börjat grävas.

En damm med vattenspegel, mer belysning och mycket växter och träd. I dag, tisdagen den 5 september, gick startskottet för uppfräschningen av Hagadalsparken, eller Mimerparken som den också kallas, i centrala Hultsfred. Det innebär även att första etappen av projektet Hultsfred Makeover har inletts.

Hagadalsparken används av många som ett gångstråk på vägen in till centrum. Nu hoppas Anna Karlsson och Simon Råsbacken från Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK, att folk istället ska stanna till i parken efter att renoveringen är klar.
– Det här är ju egentligen en av Hultsfreds finaste parker, säger Simon Råsbacken.

Den största förändringen blir att en damm med en vattenspegel grävs i bortre delen av parken. I dammen kommer det att göras en konstgjord ö som kommer att bli full av blommande perenner. Broar kommer att byggas så att besökarna kan gå ut på ön.

– Meningen med dammen är även att den ska fungera som en reservoar för dagvatten för att förhindra översvämningar om det skulle bli höga vattenflöden, säger Anna Karlsson.

Förutom att snygga till bäcken som rinner genom parken kommer projektet att arbeta mycket med växter och belysning. Det kommer att planteras mycket träd, buskar, perenner och lökväxter som ska blomma från vår till höst. Växterna har valts av trädgårdsmästaren Stefan Lagerqvist. En del av träden får spotlights som lyser upp parken kvällstid och de lyktstolpar som redan finns i parken ska bytas ut mot nya i trä.

– Belysningen ska göra parken både säkrare och finare, säger Anna Karlsson.
Uppfräschningen av parken ska slutbesiktigas i slutet av november, och under tiden som arbetet pågår kommer parken att vara avstängd.

Hagadalsparken är en del i projektet Hultsfred Makeover, och tanken med den ”nya” parken är bland annat att göra ett promenadstråk ända till Hulingen.