Trafikverket genomför underhållsarbeten

Under de närmaste veckorna kommer Trafikverket att genomföra underhållsarbeten. Detta gör att framkomligheten kan vara begränsad eller att trafiken leds om, vilket gör att det kan ta lite längre tid att ta sig fram.

Bro (8-67-1) längs väg 677 över Emån norr om Lilla Åby, Hultsfred.
Påverkan: Under underhållet som innefattar målning kommer det vara ett körfält på tre meter öppet.
Tidsperiod: Vecka 32-35.

Väg 760, korsning med väg 757, öster om Hultsfred vid Tuna.
För att öka trafiksäkerheten byter Trafikverket bland annat ut räcken och kantlister.
Påverkan: Bron kommer att vara totalavstängd under max 35 dagar. Under tiden leds trafiken om via väg 770 (genom Totebo och Hjorted) och väg 757 (mellan Hjorted och Hökfors). Omledningsvägen beräknas ta 17 minuter längre än ordinarie väg. Tillfällig skyltning visar vägen.
Tidsperiod: Arbetet är planerat att utföras mellan 7 augusti till 10 september.

Bro (8-230-1) Bro över Lillån sydost om Lönneberga station, Hultsfred.
Påverkan: Ett körfält öppet.
Tidsperiod: Vecka 36-37.