Underhållsarbeten på bro vid Basthult

Större karta

Under perioden 12-22 juni kommer trafikverket att utföra underhållsarbeten på bron över Trändeån vid Basthult öster om Ruda, lv 616 i Högsby kommun.

Under aktivt underhållsarbete kommer bron att vara avstängd och fordonstrafiken kommer att ledas om med orange vägvisning. Informationstavlor kommer att sättas upp.

Vi ber alla trafikanter att vara uppmärksamma på skyltningen och att iaktta extra försiktighet i samband med vägarbetet.

För ytterligare information:
http://www.trafikverket.se/brokalmar
Eller trafikverkets växel:
0771921921