Uppdragssystem – Mobigo

Inom ÖSK:s samtliga avdelningar används ett verktyg från Erisma Technologies i Malmö kallat MOBIGO.

Verktyget används för att arbetsledarna i respektive avdelning ska kunna fördela arbetsuppgifter och uppdrag via mobil och dator till personalen.

Alla uppgifter som läggs in i MOBIG lagras i en databas för framtida uppföljning. Uppföljningen genomförs för att tydligare se var kostnader finns inom de olika avdelningarna.

Detta möjliggör även en snabbare handläggning av de ärenden som inkommer som felanmälningar.