Vägavstängningar och parkeringsförbud i samband med Midnattssolsrallyt fredag 29 juni

DSC_0323Fredag 29 juni körs specialsträcka 13 för Midnattssolsrallyt i Hultsfred.

Fredag 29 juni körs specialsträcka 13 för Midnattssolsrallyt i Hultsfred. Specialsträckan som körs är 3,5 km lång och sträcker sig från Björkudd till Folkets Park.

Specialsträckan kommer att vara avstängd för icke rallyfordon mellan kl 13.00 och 22.00.  Rallyt beräknas starta ca kl. 16.00.

Om din utfart blir avstängd
Om din utfart ligger utmed den avstängda sträckan kommer den att vara otillgänglig mellan kl. 13.00 och 22.00. Om du behöver komma ut med din bil under denna tid, ber vi dig att flytta ut bilen till närliggande ordinarie parkeringar eller sidogator utan parkeringsförbud innan kl. 13 den 29 juni.

Badplatsen och campingplatsen vid Stora Hammarsjön är avstängd kl. 12-21.

Nedanstående tider gäller under tiden 29 juni 2018 kl. 13.00 till kl. 23.00

Tillfälligt förbud att stanna och parkera fordon på :
Malmgatan i Hultsfred
Vagngatan i Hultsfred
Folkparksvägen i Hultsfred (mellan Östra Långgatan och bron över Silverån)
Borrstigen i Hultsfred
Bygatan i Hultsfred (På Bygatan mellan Folkparksvägen och Hjälmstigen)
Hjälmstigen i Hultsfred

Tillfälligt förbud att parkera i centrala Hultsfred
På samtliga vägar inom ett område som begränsas av Storgatan och Folkparksvägen (gällande Idrottsvägen, Notvägen, Bojvägen och Ågatan) får fordon inte parkeras.

Tillfälligt förbud mot trafik på del av Storgatan i Hultsfred
På Storgatan, norr om korsningen mot Hagadalsgatan till nordöstra hörnet av Södra Kyrkogårdsgatan 2, får inga fordon föras. Gäller ej behörig trafik som utryckningsfordon eller arrangör för rallytävling.

Tillfälligt förbud mot trafik på del av Sjövägen i Hultsfred
På Sjövägen, norr om infart till Sjögatan 7 till Storgatan, får inga fordon föras.
Gäller ej behörig trafik som utryckningsfordon eller arrangör för rallytävling.

Teckenförklaring kartor:
Röd prick = skylt återvändsgata
Svart prick = informationsskylt om återvändsgator och parkeringsförbud för besökare
Röd linje = fysisk avspärrning
Blå streckad linje = parkerings- och stannandeförbud
Grön streckad linje = parkeringsförbud område