Vatten- och avloppssaneringar i centrala Hultsfred

Under maj – augusti genomför ÖSK saneringsarbeten på vatten- och avloppsnätet i centrala Hultsfred. Arbetena påverkar framkomligheten för oskyddade trafikanter och fordonstrafik.

Det kommer att finnas vägvisning och information på platserna för hur omledningen ska ske. Vi vädjar att vägvisningen och avstängningarna respekteras under arbetets gång för våra entreprenörer, vår personal och allmänhetens säkerhet.

De områden/gator som påverkas är:

  • Västra Långgatan
  • Bryggerigatan
  • Stora Torget
  • Koppargatan