Vattennivåerna är mycket låga – så här får du använda vattnet

Bevattning slangFoto: Scandinav bildbyrå

Grundvattennivåerna i Hultsfreds och Högsby kommuner är mycket låga, och vi måste alla hjälpas åt att spara vatten.

Du som har kommunalt vatten
Det bevattningsförbud som gäller från 1 maj-30 september innebär att de som är anslutna till kommunalt vatten inte får använda slang, vattenspridare eller högtryckstvätt för att till exempel vattna, tvätta bilen eller fasaden. Det är också förbjudet att fylla pooler med vatten. Du kan läsa mer om vad som gäller för förbudet i rutan nedan.

Du som har enskild brunn
Du som har en enskild brunn omfattas inte av bevattningsförbudet, men uppmanas ändå att spara vatten eftersom all vattenanvändning påverkar grundvattennivåerna för alla.

Du som har behov av vatten från sjöar och vattendrag
En del föreningar, verksamheter eller företag vattnar till exempel planer eller gräsytor med vatten från sjöar och vattendrag. För att få göra det krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Läs mer om vad som gäller här.

Sprid informationen till andra
Om du ser någon som bryter mot förbudet så är vi tacksamma om du kan informera personen om förbudet. Alla behöver vi hjälpas åt att spara vatten, och det är inte säkert att alla känner till förbudet. Dessutom kan till exempel föreningar eller företag ha tillstånd från Länsstyrelsen för att ta vatten från sjöar eller vattendrag att vattna med.