Vintervädret ger störningar i sophämtningen

Snön och halkan har medfört förseningar och problem med sophämtningen.
Vår entreprenör har haft svårt att ta sig fram på vägarna.

Vi ber om förståelse för de problem som detta medför och påminner våra kunder om att hålla kör- och gångväg fram till sina sopkärl skottat och sandat.