Ledarutveckling över gränserna

Programmet syftar till att ta tillvara på medarbetarnas inneboende potential att kompetensutveckla sig för att vara med och aktivt driva utvecklingen i kommunerna genom att välja ett chefs- och ledarskap i framtiden. Programmet kommer att utveckla den anställdes förmåga att leda sig själv och andra.

Läs mer på ledarutveckling över gränsernas webbplats