Personalklubben är till för dig!

Som anställd inom ÖSK är du medlem i Hultsfreds kommun personalklubb.
Klubbens främsta syfte är att bidra till en bra kamratskap och att ordna resor och andra aktiviteter. Klubben får ett årligt bidrag av kommunen och hjälp med det administrativa arbetet.

Mer information finns på Hultsfreds kommuns webbsida