Gatubelysning och offentlig belysning

Bild på Allégatan i Högsby, Foto: Henrik TingströmAllégatan Högsby

För att skapa en god trafikmiljö, trygghet och säkerhet under dygnets mörka timmar är det viktigt med en god gatubelysning.

Gatubelysningen inspekteras tre gånger per år. Vid fel på enstaka lampor åtgärdas det vid nästa inspektionsrond. Är det fler trasiga lampor i samma område så åtgärdas dessa efter en prioriteringslista.

På landsbygden gäller annat eftersom där kan en gatulampa vara av större vikt än en inne i tätorten och åtgärdas därför så snart som möjligt.

För att säkra trafikmiljön ytterligare kan även du ta ansvar. Du bör även tänka på att klippa eller eventuellt avverka träd eller stora buskar som hindrar ljuset från gatubelysningen. Det är nämligen fastighetsägarens ansvar att se till att gatubelysningens ljus inte skyms.

För större vägar och trafikleder kan det vara Trafikverket som ansvarar för belysningen.

Du kan felanmäla trasig gatubelysning genom att kontakta oss via felanmälan.

Information till dig som bor i Hultsfreds kommun

Gatubelysningen inspekteras tre gånger om året – december-januari, april-maj och september-oktober. Seriebyte av lampor sker vart fjärde till sjätte år.

I Hultsfred finns det cirka 6 300 belysningspunkter.

Information till dig som bor i Högsby kommun

Gatubelysningen inspekteras tre gånger om året – december-januari, april-maj och september-oktober. Seriebyte av lampor sker vart fjärde till sjätte år.

I Högsby finns det cirka 2 300 belysningspunkter.