500 får tycka till om tekniken

Tangentbord

Under vecka 6 kommer 500 kommuninvånare att få en chans att tycka till om Östra Smålands Kommunalteknikförbunds arbete. Då skickas nämligen en undersökning med frågor om allt från parkskötsel till sophämtning ut till slumpvis utvalda invånare.

Syftet med undersökningen är att se hur nöjda invånarna är med ÖSK:s arbete, och se vad som kan förbättras. Är du en av dem som får enkäten är vi därför tacksamma om du besvarar den, så att vi kan göra vår service till invånarna ännu bättre!

Resultatet jämförs sedan med andra kommuner som deltar i undersökningen och är en viktig faktor i ÖSK:s styrmodell som är politikens verktyg för att styra verksamheten mot uppsatta mål.