ABVA, Högsby

Bild på vattenkran

Allmänna bestämmelser för användande av Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) samt Information till fastighetsägare.

ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige beslutade, bestämmelser som gäller för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA antogs av kommunfullmäktige i Högsby 2009-12-03.