ABVA, Hultsfred

Bild på vattenkran

Allmänna bestämmelser för användande av Hultsfreds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige beslutade, bestämmelser som gäller för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA antogs av kommunfullmäktige i Hultsfred 2008-11-24.