Publicerad:

Aktivitet vid sågdammen

Under hösten 2022 kommer ÖSK på uppdrag av Hultsfred kommun att göra en hel del förbättringsåtgärder runt sågdammen mellan Albäckskolan och Hagadal. I samarbete med Hultsfreds Gymnastikklubb kommer man skapa en attraktivare omgivning som bjuder in till aktivitet och nya mötesplatser i naturens sköna miljö. Hultsfreds Gymnastikkubb kommer att ansvara för Parkourmiljöer och i samband med detta kommer kommunen att förbättra belysning och skapa trivsamma naturliga mötesplatser runt sågdammen. Projektet startar v. 32.

I samband med arbetet i natur kommer man också påbörja en projektering för att skapa en attraktivare skolgård för högstadiets elever.