Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp

Avgiften för att ansluta sig till kommunalt vatten- och/eller avlopp varierar beroende på flera faktorer som regleras i de kommunala VA-taxorna.

Vill du veta vad det skulle kosta för dig att ansluta sig till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen kan du läsa mer i taxorna nedan.

Du kan även få mer information av  Va-ingenjör Jennie Karlsson.

Ansökan om anslutning till kommunalt VA