Reglemente för entreprenadarbeten på kommunal mark

Nedan finns det reglemente som gäller när du ska utföra entreprenadarbeten på kommunal mark. Från första planeringsstadiet tills att gatan och marken är återställd.
Dokumentet är taget i kommunfullmäktige i Högsby 2019-10-07 och Hultsfred 2019-05-27.
Se reglemente och e-tjänst för grävningstillstånd nedan.

Akuta grävningsarbeten

Innan akuta grävningsarbeten får påbörjas ska det anmälas via mejl eller telefon till Simon Råsbacken (se kontakt nedan)

I anmälan ska det finnas:

  • Arbetets typ (vatten, el, fiber)
  • Arbetets belägenhet (gatuadress)
  • Kontaktperson inklusive telefonnummer (alltid nåbar)

Därefter ska en sedvanlig ansökan göra via e-tjänsten nedan.