Avfallsinformation till företag

Enligt kommunernas renhållningsföreskrifter ska industrins avfall sorteras i en brännbar fraktion och en icke brännbar fraktion. Detta efter att farligt avfall och material som kan återvinnas eller återanvändas sorterats ut.

Hushållsavfall som till exempel avfall från personalutrymmen, kök och toaletter ska läggas i en separat behållare som töms minst en gång var 14:e dag av ÖSK. Detta för att kommunerna har monopol på transporten av hushållsavfall.

Miljö- och byggnadsnämnden (Hultsfred) respektive myndighetsnämnden (Högsby) ansvarar för tillsynen av företagens avfallshantering.

Mer information går att hitta i renhållningsföreskrifterna och i taxorna här nedan.