Avgifter för hushållsavfall i Högsby kommun 2021

Under 2017 infördes ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall från villor, fritidshus och mindre verksamheter. Renhållningsavgiften beror på valt sorteringsalternativ, kärlstorlek och hämtningsperiod.

Här presenteras en förenklad version av renhållningstaxan för villor och fritidshus. Priserna är inklusive moms. Mer information om avgifterna kan du hitta i den fullständiga renhållningstaxan.

 

Permanentboende

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 463 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 338 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack26 ggr/år2 550 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack*26 ggr/år2 425 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter26 ggr/år3 563 kr
240 liter26 ggr/år3 688 kr

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Abonnemang med hemkompost

För dig som komposterar allt ditt matavfall i en kompost på den egna fastigheten och har anmält din kompost enligt kommunens föreskrifter.

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter13 ggr/år2 906 kr

 

Fritidsboende

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 222 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 035 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 160 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

972 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack10 ggr/år, vecka 20-391 288 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack6 ggr/år, vecka 24-351 101 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack*10 ggr/år, vecka 20-391 226 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack*6 ggr/år, vecka 24-351 038 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter10 ggr/år, vecka 20-392 038 kr
190 liter6 ggr/år, vecka 24-351 851 kr

 

Hämtning av latrinkärl

Avgift
Permanentboende året om 26 ggr/år6 500
Permanentboende året om 13 ggr/år3 250
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-392 500
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-351 500

 

Övrigt:

Felsorteringsavgift200 kr/kärl
Byte av kärlstorlek250 kr/kärl