Avgifter för hushållsavfall i Hultsfred kommun 2023

Under 2017 infördes ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall från villor, fritidshus och mindre verksamheter. Renhållningsavgiften beror på valt sorteringsalternativ, kärlstorlek och hämtningsperiod.

Här presenteras en förenklad version av renhållningstaxan för villor och fritidshus. Priserna är inklusive moms. Mer information om avgifterna kan du hitta i den fullständiga renhållningstaxan.

 

Permanentboende

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

3 226 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 946 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya 240 liters abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack*26 ggr/år3 435 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack*26 ggr/år3 137 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya gula abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Rött abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter*26 ggr/år4 840 kr
240 liter*26 ggr/år4 994 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya röda abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter112 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Abonnemang med hemkompost

För dig som komposterar allt ditt matavfall i en kompost på den egna fastigheten och har anmält din kompost enligt kommunens föreskrifter.

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter13 ggr/år3 242 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya hemkompost abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Fritidsboende

Grönt abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

 1 885 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

 1 626 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

 1 777 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 563 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya 240 liters abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Gult abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack*10 ggr/år, vecka 20-39 2 007 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack*6 ggr/år, vecka 24-35 1 732kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack*10 ggr/år, vecka 20-39 1 892 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack*6 ggr/år, vecka 24-35 1 664 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya gula abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Rött abonnemang

AvfallskärlHämtningsintervallAvgift per år
190 liter*10 ggr/år, vecka 20-393 292 kr
240 liter*10 ggr/år, vecka 20-39 3 350 kr
190 liter*6 ggr/år, vecka 24-353 077 kr
240 liter*6 ggr/år, vecka 24-353 113 kr

* Endast befintliga kunder, inga nya röda abonnemang tecknas från och med 2022-06-01

Hämtning av latrinkärl

Avgift
Permanentboende året om 26 ggr/år8 608 kr
Permanentboende året om 13 ggr/år4 854 kr
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-393 988 kr
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-352 833 kr

 

Övrigt:

Felsorteringsavgift200/400/1000 kr/kärl
Byte av kärlstorlek208 kr/kärl