Avgifter för hushållsavfall i Hultsfred kommun 2020

Under 2017 infördes ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall från villor, fritidshus och mindre verksamheter. Renhållningsavgiften beror på valt sorteringsalternativ, kärlstorlek och hämtningsperiod.

Här presenteras en förenklad version av renhållningstaxan för villor och fritidshus. Priserna är inklusive moms. Mer information om avgifterna kan du hitta i den fullständiga renhållningstaxan.

 

Permanentboende

Grönt abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 018 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

1 893 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 26 ggr/år 2 062 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 26 ggr/år 1 937 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 26 ggr/år 3 419 kr
240 liter 26 ggr/år 3 544 kr

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter 100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Abonnemang med hemkompost

För dig som komposterar allt ditt matavfall i en kompost på den egna fastigheten och har anmält din kompost enligt kommunens föreskrifter.

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 13 ggr/år 2 387 kr

 

Fritidsboende

Grönt abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

 915 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

 728 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

 853 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

665 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 10 ggr/år, vecka 20-39  950 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/år, vecka 24-35  763 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 10 ggr/år, vecka 20-39  888 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 6 ggr/år, vecka 24-35  700 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 10 ggr/år, vecka 20-39 1 926 kr
240 liter 10 ggr/år, vecka 20-39 1 738 kr
190 liter 6 ggr/år, vecka 24-35 1 863 kr
240 liter 6 ggr/år, vecka 24-35 1 676 kr

 

Hämtning av latrinkärl

Avgift
Permanentboende året om 26 ggr/år 6 825 kr
Permanentboende året om 13 ggr/år 3 413 kr
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 2 625 kr
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 1 575 kr

 

Övrigt:

Felsorteringsavgift 200 kr/kärl
Byte av kärlstorlek 250 kr/kärl