Begränsad framkomlighet på Bryggerigatan i Hultsfred

Under vecka 22 kommer iordningställandet av markbeläggningen på Bryggerigatan (gågatan) i Hultsfred att påbörjas. Arbetet beräknas pågå i tre till fyra veckor. Under denna tid kommer det att vara begränsad framkomlighet .

Under sommaren kommer nya planteringslådor, bänkar och belysning att installeras.