Begränsad framkomlighet Västra Långgatan/Bryggerigatan

Under vecka 26 påbörjas arbetet med ett finare och trafiksäkrare trafikhinder samt nya sidoytor vid Västra Långgatan/Bryggerigatan. Samtidigt kommer även arbete framför det nya biblioteket att pågå. Framkomligheten kommer att vara begränsad till ett körfält men med möjlighet till passage och då med företräde åt ena hållet. Arbetet beräknas vara klart så snart som möjligt.