Behandling av personuppgifter

När du skickar brev, e-post, lämnar synpunkter, ansöker om bygglov eller på annat sätt lämnar in personuppgifter till ÖSK så kommer dessa personuppgifter att lagras för att vi ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar.

Om du vill kontakta ÖSK eller lämna en synpunkt anonymt får du inte lämna med några personuppgifter då dessa kan komma att registreras och därmed blir offentliga.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är alla uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller e-postadress. Även bilder är en personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi som arbetar på ÖSK gör med dina personuppgifter. Några exempel på olika sorters personuppgiftsbehandlingar är insamling, registrering och bearbetning.

När och vilka personuppgifter registreras?

Hos ÖSK kan dina personuppgifter registreras antingen när du själv lämnar information till oss eller om vi samlar in uppgifter om dig.

När du använder en e-tjänst eller fyller i och lämnar in en blankett till oss så kan dessa uppgifter komma att sparas. Men även om du skickar e-postmeddelande eller kontaktar oss via chatten eller sociala medier så kan uppgifter om dig komma att sparas.

ÖSK utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. Detta medför att vi har ett basregister över invånarna i Hultsfreds och Högsbys kommun med personuppgifter som är baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten.

Kommunerna och ÖSK registrerar inte fler uppgifter om dig än nödvändigt för att behandla ditt ärende eller utfärda de åtagande som vi är skyldiga enligt lag.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtagande gentemot dig. Till andra myndigheter så som skatteverket, försäkringskassan eller polisen kan nödvändig information om dig komma att lämnas ut. Dina uppgifter kan även komma att lämnas ut till följd av offentlighetsprincipen.

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att behandla ditt ärende eller utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut som är upprättade av Hultsfreds kommun.

Hur skyddas mina personuppgifter?

All personuppgiftsbehandling ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktning av gällande lagstiftning. Hultsfreds kommun ser till så att dina personuppgifter skyddas med hjälp av olika säkerhetslösningar. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och kan därmed lämnas ut vid förfrågan. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Varje nämnd, styrelse och förbund är ansvarig för sina egna personuppgiftsbehandlingar.

Nedan följer kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig hos ÖSK:

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
osk@osk.hultsfred.se
Box 507
577 26 Hultsfred