Häckar och buskage

Bild på berberisbuskeFoto: Marielle Söreling

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. En fri sikt i till exempel korsningar ger en säkrare trafikmiljö. Några enkla åtgärder kan rädda liv, se här nedan vad du kan göra och vad som gäller.

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Har du träd som sträcker sig ut över gatuområdet måste du se till att det finns fri höjd för trafikanter.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg, minst 3,2 meter
  • över körbana, minst 4,6 meter

Häckar, träd och buskar får inte växa ut över tomtgräns mot gata, gångbana och cykelväg.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
Vid utfart ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gång- och cykelväg eller gata.