Bevattningsförbud gäller från och med den 1 juli 2020

BevattningsförbudFoto: Mostphotos

I dag, tisdagen den 30 juni, beslutade förbundsdirektionen för Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, om att ett bevattningsförbud ska införas i Hultsfreds och Högsby kommuner från 1 juli. Förbudet gäller tills vidare.

Anledningen till bevattningsförbudet är de låga grundvattennivåer som nu råder, tillsammans med höga förbrukningar samt det varma och torra väder vi har, vilket gör att ÖSK inför bevattningsförbud.

– Nivåerna i våra grundvattenmagasin återhämtade sig inte helt till sommaren 2020 och enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU är nivåerna under det normala i alla våra vattentäkter, vilket även ÖSK:s egna mätningar visar. Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i kommunen och kommer att gälla tillsvidare, säger David Nelson, driftchef på Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

-Tillgången till vatten är inte en obegränsad resurs och hur mycket nederbörd vi får det vet vi inte, därför agerar vi förebyggande för att undvika brist på dricksvatten, fortsätter David.

 

Vad gäller under bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet innebär att privatpersoner inte får använda vattenslang eller vattenspridare för vattning. Vattenkanna går bra att använda, men vattna gärna sparsamt ändå
Verksamheter som har andra behov än ovan nämnda användningsområden där tillgång till kommunalt dricksvatten krävs behöver söka ett tillstånd för detta.

Tillståndet söks via e-tjänsten  Här.

 

Viss användning av dricksvatten under bevattningsförbudet kommer tillåtas för verksamheter och privatpersoner som behöver genomföra fasadtvätt och taktvätt inför målningsarbete. Dessa arbeten är anmälningspliktiga.

Tillståndet söks via e-tjänsten  Här.

 

För ytterligare information om bevattningsförbudet
kontakta driftchef David Nelson.