Dags för uppstart av rörläggarlaget!

Rörläggarlaget

Nu drar ÖSK:s nya projekt Rörläggarlag igång. Åtta nya medarbetare har rekryterats som nu startar sin treåriga utbildning i rörläggarteknik.

 

Under utbildningen kommer teori och praktik att varvas, och deltagarna kommer förutom att lära sig rörläggaryrket bland annat även få veta mer om hur det fungerar att arbeta i ett kommunalt förbund. Den praktiska delen av utbildningen kommer utföras i aktuella VA-saneringsprojekt som kommer att pågå i Högsby och Hultsfreds kommuner.

Syftet med projektet är att kraftigt öka takten på VA-sanering av kommunernas ledningsnät men samtidigt är projektet ett sätt att hålla nere kostnaden för saneringsprojekten då man blir mindre beroende av utomstående konsulter.

Den omfattande saneringen av kommunernas vatten- och avloppsnät görs både för att göra nätet mer driftsäkert, men också för att minska svinnet av dricksvatten som en läcka innebär.