Dagvatten

Bild på dagvattenledning vid Hulingen

Dagvatten är vatten som samlas ovan marken. Det kan vara regnvatten eller smältvatten. Det försvinner ned i dagvattenbrunnar som finns i våra gator.

Vattnet fortsätter sedan i dagvattenledningarna där det leds till en mottagare där dagvattnet sedan släpps ut. I våra kommuner är Emån den stora mottagaren. Vattnet hamnar så småningom i Östersjön.

ÖSK ansvarar för underhållet på de dagvattenledningar som finns.

Ingen rening av dagvatten

Under denna process renas alltså inte vattnet utan leds tillbaka till naturen obehandlat. Därför är det väldigt viktigt att se till att det inte blir föroreningar i dagvattnet då det kan leda till olika problem som till exempel algblomning och igenväxning i sjöar.

Biltvättning

För att undvika föroreningar är det viktigt att du tänker på att göra dig av med ditt avfall på rätt sätt. Till exempel innehåller tvättvattnet som uppstår när man tvättar sin bil avfall som kan innehålla föroreningar. Tvätta därför aldrig bilen så att tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnen.

Det absolut bästa alternativet, för att vara säker på att inga föroreningar når ut i våra vattendrag, är att tvätta bilen på en biltvätt. Där har de system som tar hand om föroreningarna.