Dirigering med trafikljus Hagadalsgatan/Floragatan i Hultsfred

Arbetet på Hagadalsgatan går nu vidare med en ny sträckning som berör Floragatan. Tillfälliga trafikljus kommer att sättas upp och trafiken dirigeras växelvis i två riktningar på samma vägbana med start 3 februari. Arbetet beräknas pågå under hela februari månad.