Dricksvatten & vattenverk

VattenreningVattenrening

Är du ansluten till kommunens ledningsnät för vatten, ansvarar ÖSK för produktion och distribution av ditt dricksvatten. Det kommer från grundvatten som renas i våra vattenverk innan det är klart för att användas.

ÖSK ansvarar för totalt 10 vattenverk. I vattenverken pumpas grundvatten in. Grundvattnet är så rent att det bara behöver en enklare rengöring innan det sänds vidare ut i vattenledningarna.

Servisledning

De kommunala vattenledningarna ligger en liten bit utanför din tomt. Från den ledningen skapas en brytningspunkt till varje tomt. Från varje brytningspunkt går en ny ledning, som kallas servisledning. Servisledningen är inte en kommunal ledning utan det är du som fastighetsägare som ansvarar för den.Servispunkt