Elräkning och hushållsel

Många tycker att det är svårt att tyda sin elräkning. Ofta, om inte alltid, orkar man inte bry sig utan bara betalar.

Elräkning

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som ansvarar för tillsynen av energimarknaderna. De jobbar med frågor som rör dig som konsument och dina kontakter med elhandlare och nätföretag.

På kommunen kan du få rådgivning via konsumentvägledaren och/eller energi-och klimatrådgivaren med dina frågor som rör elräkningar.

Om du vill veta mera om skillnaden mellan elhandlare och nätföretag eller hur du ska gå till väga vid en eventuell tvist, så kan du gå in på energimarknadsinspektionens webbplats för mer information.

Hushållsel

Vill du få en bättre överblick av din hushållsel rekommenderas Energikalkylen, där du enkelt kan fylla i data för ditt hushåll och få en bra överblick av din elanvädning. Vill du veta exakt vad din TV eller någon annan hushållsapparat drar, kan du låna en energimätare hos kommunen.