Förbundsdirektionen ÖSK

Förbundsdirektionen är den politiska instans som ansvarar för kommunalförbundets verksamheter.

Direktionen består från och med 2019 av 8 ledamöter och lika många ersättare och har som regel sex till sju ordinarie sammanträden per år.

Hultsfreds och Högsby kommuner har 4 ledamöter och 4 ersättare vardera.

Trafiknämnder finns en för Hultsfreds kommun och en för Högsby kommun. Trafiknämnderna består av 4 ledamöter och 4 ersättare per respektive kommun.

Trafiknämndernas sammanträden hålls i direkt anslutning till direktionens sammanträden.