Förbundsdirektionens extra sammanträde 2013-10-29

Inför Förbundsdirektionens sammanträden publiceras aktuell kallelse & handlingar. När sammanträdet ägt rum och protokollet har justerats publiceras även detta här.