Förbundsdirektionens sammanträde 2020-04-15

Inför förbundsdirektionens sammanträde publiceras aktuell kallelse. När sammanträdet har ägt rum och protokollet är justerat publiceras även det här.