Förbundsdirektionens sammanträde 2014-06-02

Inför Förbundsdirektionens sammanträden publiceras aktuell kallelse & handlingar. När sammanträdet ägt rum och protokollet har justerats publiceras även detta här.