Förbundsdirektionens sammanträde 2014-09-24

Inför Förbundsdirektionens sammanträden publiceras aktuell kallelse & handlingar. När sammanträdet ägt rum och protokollet har justerats publiceras även detta här.