Förbundsdirektionens sammanträde 2014-12-02

Inför Förbundsdirektionens sammanträden publiceras aktuell kallelse. När sammanträdet ägt rum och protokollet har justerats publiceras även detta här.