Förbundsdirektionens sammanträde 2015-10-26

Inför förbundsdirektionens sammanträde publiceras aktuell kallelse. När sammanträdet ägt rum och protokollet har justerats publiceras även detta här.