Förbundsdirektionens sammanträde 2017-03-20

Inför förbundsdirektionens sammanträde publiceras aktuell kallelse. När sammanträdet ägt rum och protokollet har justerats publiceras även detta här.