Förbundsdirektionens sammanträde 2018-05-28

Inför förbundsdirektionens sammanträde publiceras aktuell kallelse. När sammanträdet ägt rum och protokollet har justerats publiceras även detta här.