Förbundsdirektionens sammanträde 2019-04-29

Inför förbundsdirektionens sammanträde publiceras aktuell kallelse. När sammanträdet har ägt rum och protokollet har justerats publiceras även det här.