Förbundsdirektionens sammanträde 2021-12-13

Inför förbundsdirektionens sammanträde publiceras aktuell kallelse. När sammanträdet har ägt rum och protokollet är justerat publiceras även det här.