Föreskrifter om avfallshantering

I kommunens föreskrifter om avfallshantering (en del av kommunens renhållningsordning) finns bestämmelser om hur avfall tas om hand i kommunen, hur det ska sorteras, var och hur olika avfallstyper ska lämnas, fastighetsinnehavares ansvar samt regler för tömning av slambrunnar, latrinhämtning, kompostering med mera. Se kommunernas föreskrifter nedan.

I vissa fall kan du ansöka om undantag från bestämmelserna eller själv omhänderta ditt avfall. Alla sådana ärenden prövas av miljö- och byggnadsförvaltningen i respektive kommun.

Länk till Hultsfreds kommun

Länk till Högsby kommun