Företagsstöd hos Jordbruksverket och Vinnova

Jordbruksverket

Hos Jordbruksverket kan man hitta flera olika stöd till förnybar energi och klimatsatsningar på landsbygden.

Du kan bland annat söka stöd för investering och förädling av biogas och energigrödor.

Läs mer om de olika stöden på Jordbruksverkets webbsida.

Vinnova

Hos Vinnova kan ditt företag hitta de senaste EU-utlysningarna inom energi- och klimatområdet.