Nya regler för kompensation vid utebliven sophämtning gäller från och med 2018

Nya tunnorna

Om du inte fått din soptunna tömd eller ditt latrinkärl hämtat på utsatt dag så ska du anmäla detta till ÖSK snarast möjligt för att få felet åtgärdat. Läs mer om hur du anmäler utebliven sophämtning.

Om anmälan har skett minst 3 dagar innan nästa ordinarie hämtning och avfallet trots detta inte har hämtats innan nästa ordinarie avfallshämtning så kan du ansöka om återbetalning av renhållningsavgift enligt tabellen nedan.

Typ av hämtning Återbetalning per utebliven hämtning och behållare
Kärl upp till 370 liter30 kr
Kärl större än 370 liter40 kr
Container 2-3 kbm200 kr
Container 6-8 kbm400 kr
Djupbehållare400 kr
Latrin100 kr

Om hämtningen inte kunnat utföras på grund av hinder som orsakats av fastighetsinnehavaren t.ex. att avfallet är felsorterat eller om avfallsbehållaren inte är utställd senast kl 06:00 på hämtningsdagen görs ingen återbetalning.

Ansökan om återbetalning sker på nedanstående blankett. Du kan antingen skriva ut blanketten och skicka i ett kuvert eller fylla i den här och skicka via e-post. Adressen står på blanketten.

Ovanstående regler finns i renhållningstaxan för 2018, kapitel 1.11, som har beslutats av kommunfullmäktige. http://osk.hultsfred.se/artikel/renhallningstaxa-hultsfred/