Framtida avfallshantering

Framtidens avfallshantering

Avfallsplan för framtiden

Vi måste minska mängden avfall i vårt samhälle och minska farligheten i det avfall som ändå uppstår. Detta gör vi genom att konsumera med eftertanke, återanvända och återvinna. Genom att bättre sortera ut förpackningar, tidningar och matavfall tar vi vara på naturens resurser på ett effektivare sätt. Miljön blir vinnare!

Den 17 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige i Hultsfred att insamling enligt “fyrfacksmodellen” (även kallat flerfackskärl) ska införas från och med den 1 januari 2015. Samma beslut togs av kommunfullmäktige i Högsby den 2 september 2013, samt av kommunfullmäktige i Vimmerby den 27 maj 2013.

Under 2017 har insamlingssystemet med fyrfackskärl införts hos villor och fritidshus. Våra kunder i flerfamiljshus och större verksamheter får tyvärr vänta ytterligare en tid innan ni kan sortera ert matavfall och få fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. Tidigast en bit in på 2020 kommer vi att börja kontakta berörda fastighetsägare.